Här hittar du automatikskåp för många olika användningsområden, med hög kvalitet och uppfyllande av alla lagkrav och föreskrifter. Skåpen används av företag på många användningsområden. De förekommer i standardmodeller men kan också byggas om till specialmodeller som är anpassade till särskilda förutsättningar och krav.

Vad är ett automatikskåp?

Ett automatikskåp är ett elskåp som används för att automatiskt styra och övervaka maskiner och elektriska anläggningar. Skåpen finns i många olika material och utföranden. Vanligtvis är de framställda i rostfritt stål eller plast, materialet beror på om de ska användas utomhus eller inomhus.

Hur fungerar ett automatikskåp

Automatikskåp har olika funktioner beroende på vilket användningsområde det har. Skåpet brukar ha ett användargränssnitt där du kan se status för systemet, ofta med indikatorlampor och brytare. Det finns knappar och reglage som gör det möjligt att avbryta och återställa åtgärder. Då skåpen kan variera mycket i utförande är det nödvändigt att först läsa igenom den tillhörande manualen för att förstå och kunna använda alla funktioner.

Varför behövs automatikskåp?

Automatikskåp behövs för att agera central för att styra anläggningar och maskiner på ett enkelt sätt. Inom industrin används fasta elskåp, men även portabla apparatskåp kan förekomma på byggen och andra tillfälliga arbetsplatser. Skåpet kan styra allt från en enda enhet upp till en hel industrianläggning, vilket kräver ett stort och avancerat skåp med många funktioner. Många företag bygger och levererar automatikskåp som kan anpassas helt efter avsedda behov. De flesta skåp behöver också underhåll och regelbundna kontroller.

Inom vilka branscher/industrier används automatikskåp?

Skåpen används för hissautomation, klimat- och ventilationssystem, avfuktningssystem, maskiner för solenergipaneler och inom byggbranschen.