Problemet med underhållshantering är mycket vanligt. Alla branscher måste hantera det,. Frågan om underhållsledning handlar inte bara om kvaliteten på arbetet, utan också om säkerhet och kvalitetssäkring samt att förebygga kommande underhåll

Avhjälpande underhåll har varit ett hett ämne i flera år nu. Men det är fortfarande inte möjligt att hitta en universell lösning på detta problem. Det är svårt att analysera vad som kommer att hända i framtiden när vi inte ens vet vad som kommer att hända imorgon.

Reaktivt vs proaktivt underhåll

Vid reaktivt underhåll väntar du tills din bil går sönder innan du fixar den. Vid proaktivt underhåll byter du olja enligt ett regelbundet schema för att undvika haverier.

Reaktivt (avhjälpande) underhåll ger bara en tillfällig lösning och förhindrar inte framtida problem. Förebyggande underhåll är dyrare i förväg men kan spara pengar på lång sikt genom att förhindra problem innan de inträffar.

Principerna för proaktivt underhåll

Proaktivt underhåll är en strategi som används för att undvika nödsituationer och haverier. Det krävs ett omfattande tillvägagångssätt för underhåll, vilket inkluderar användningen av prediktiv analys.

Avhjälpande underhåll innebär ofta extra kostnader eftersom felet redan inträffat och måste åtgärdas, vilket leder till oplanerade driftstopp. Därför kan ett proaktivt underhåll vara att föredra.