Med hjälp av en medarbetarundersökning på arbetsplatsen kan man få en överblick på hur medarbetarna mår. Att medarbetarna mår bra resulterar också i ett bättre och mer effektivt jobb. Det är ganska självklart att om man mår bra på arbetsplatsen då vill man också prestera. Det ger också en högre motivation, vilket i sin tur resulterar till ett mer effektivt arbete. Men det kan vara svårt att få medarbetarna att må bra på ett rättvist sätt. Även om man som arbetsgivare ska vara rättvis kan det fortfarande vara svårt att göra alla nöjda.

Återkommande medarbetarundersökningar

Att göra regelbundna medarbetarundersökningar kan göra att man som arbetsgivare lättare kan få medarbetarna att trivas på arbetsplatsen. Detta för att om de utförs regelbundet så är arbetsgivaren oftast uppdaterad om hur medarbetarna mår och vad som krävs av arbetsgivaren om någon inte är helt nöjd. Medarbetarundersökningar är dock oftast anonyma och därför kan arbetsgivaren inte utgå från varje medarbetare individuellt. Utan arbetsgivaren får göra en rättvis bedömning av det underlag hen får.

Individuella medarbetarundersökningar

Det finns dock medarbetarundersökningar som är individuella. Det är dock inte jättevanligt då vissa frågor ibland kan vara känsliga. Detta kan då bli jobbigt för personen i fråga att svara på. Det är därför de vanligaste medarbetarundersökningarna är anonyma. En medarbetarundersökning är alltså ett frågeformulär som varje medarbetare bör svara på. Det är dock inget tvång, men ett önskemål från arbetsgivaren eftersom den vill veta hur folk mår på jobbet. Syftet med en medarbetarundersökning är att se om arbetsgivaren kan förbättra arbetsplatsen och arbetsmiljön för medarbetarna.

Vilka frågor kan komma på en medarbetarundersökning?

Ofta handlar frågorna om arbetsmiljön och hur man upplever arbetsplatsen. Det kan komma frågor om det till exempel saknas något på arbetsplatsen. Saker som är nödvändiga att ha för att man ska få de bästa förutsättningarna så att man kan sköta sitt jobb. Men framför allt frågor om vad som kan förbättras och vad som är mindre bra och hur detta kan påverka medarbetarna och arbetet.