Flödesmätare är en mätare som används för att mäta direkt eller indirekt mängden gas, luft eller vatten sin strömmar igenom en specifik kanal eller rör under en bestämd tidsperiod. Resultatet kan exempelvis räknas ut liter/minut eller normalkubikmeter/timme.

Mätning av massflöde och volymflöde

När man pratar om flödesmätare handlar det antingen om att mäta massa eller flöde. Om man mäter väskor pratar man om volymflöde och det är den mängd vätska som passar igenom ett visst rör eller kanal under en viss tid. Massflöde handlar istället om att mäta massa, alltså fysiskt material.

Vad används flödesmätare till?

Flödesmätare används i en mängd olika branscher och inte minst inom industri. Inom industri är det många processer som behöver regleras och kontrolleras. Med hjälp av en flödesmätare går det att ha full koll på tillförseln av vätskor och gaser i exempelvis en specifik maskin. Att mäta flödet av vätskor och gaser är oerhört viktigt i industriell processkontroll, medicinska behandlingar och konsumentfaktureringssystem. Inom industri går det att processa material och ta fram produkter genom att kunna mäta flödet så pass exakt. Det möjliggör för en väldigt träffsäker produktion som är enkel att mäta.

Olika typer av flödesmätare

Det finns mängder av olika flödesmätare som används för olika syften och i olika industrier och branscher. Olika mätprinciper kan användas beroende på om mätaren används för att mäta vätska, gas, luft eller ånga samt vilken exakt mätnoggrannhet som maskinen kräver.

Att tänka på vid användning av flödesmätare

För att mäta flödet och få ett så tillförlitligt resultat är det bäst att placera flödesmätaren så nära området som ska mätas som möjligt. Det är också viktigt att välja rätt typ av flödesmätare utifrån vad den ska användas för. Många olika sorters mätare används inom industri och vilken sort som passar användningsområdet du behöver den för är något du bör ta reda på innan du använder mätaren.